Välkommen till Pro Curis versionstabell!

Genom att jämföra versionsnumret installerat på er klient med tabellerna nedan kan ni försäkra er om ni alltid använder den senaste programvaran ur vårt utbud.
Programversionen får ni fram genom att titta under "Om.." i menyn "?".

Generation 4

ArionG4
Versionsnummer:
4835
Versionsnamn:
4.83.5
Uppdaterad:
2023-03-10
ArneG4
Versionsnummer:
4800
Versionsnamn:
4.80.0
Uppdaterad:
2021-11-19
CaritaFloaterG4
Versionsnummer:
4001
Versionsnamn:
4.00.1
Uppdaterad:
2014-08-13
EbbaG4
Versionsnummer:
4815
Versionsnamn:
4.81.5
Uppdaterad:
2023-10-27
EdwardG4
Versionsnummer:
4852
Versionsnamn:
4.85.2
Uppdaterad:
2024-05-23
EfficaDTFloaterG4
Versionsnummer:
4003
Versionsnamn:
4.00.3
Uppdaterad:
2014-06-12
FKTjänsten G4
Versionsnummer:
4260
Versionsnamn:
4.26.0
Uppdaterad:
2019-10-25
LicenseMgrG4.dll
Versionsnummer:
4160
Versionsnamn:
4.16.0
Uppdaterad:
2019-01-29
Lifecare Dental Floater G4
Versionsnummer:
4102
Versionsnamn:
4.10.2
Uppdaterad:
2021-06-01
MonaG4 Booking Export MEA
Versionsnummer:
4005
Versionsnamn:
4.00.5
Uppdaterad:
2018-06-13
MonaG4 Booking Export Service
Versionsnummer:
4003
Versionsnamn:
4.00.3
Uppdaterad:
2014-11-28
MonaG4 Booking Export
Versionsnummer:
4150
Versionsnamn:
4.15.0
Uppdaterad:
2021-12-10
MonaG4
Versionsnummer:
4811
Versionsnamn:
4.81.1
Uppdaterad:
2023-10-27
OpusFloaterG4
Versionsnummer:
4001
Versionsnamn:
4.00.1
Uppdaterad:
2015-10-28
PCAboutG4.dll
Versionsnummer:
4800
Versionsnamn:
4.80.0
Uppdaterad:
2021-11-19
PCLicenseServerG4
Versionsnummer:
4730
Versionsnamn:
4.73.0
Uppdaterad:
2023-03-28
PCProgressAppG4
Versionsnummer:
4000
Versionsnamn:
4.00.0
Uppdaterad:
2014-11-13
Pro Curis eService G4
Versionsnummer:
4800
Versionsnamn:
4.80.0
Uppdaterad:
2021-11-18
T4FloaterArionG4
Versionsnummer:
4121
Versionsnamn:
4.12.1
Uppdaterad:
2018-01-26
T4FloaterG4
Versionsnummer:
4111
Versionsnamn:
4.11.1
Uppdaterad:
2016-05-09


Generation 2, 3 och ej generationskopplade filer

ArionCOM
Versionsnummer:
1700
Versionsnamn:
1.70.0
Uppdaterad:
2007-04-26
Arion G3
Versionsnummer:
3460
Versionsnamn:
3.46.0
Uppdaterad:
2014-06-24
Arne G3
Versionsnummer:
3470
Versionsnamn:
3.47.0
Uppdaterad:
2014-06-24
ComPcDicom.dll
Versionsnummer:
2006
Versionsnamn:
2.0.0.6
Uppdaterad:
2018-03-27
DICOM Converter
Versionsnummer:
1109
Versionsnamn:
1.10.9
Uppdaterad:
2015-11-27
DICOM ICON Maker
Versionsnummer:
1106
Versionsnamn:
1.10.6
Uppdaterad:
2018-04-06
DicomServer
Versionsnummer:
3002
Versionsnamn:
3.0.0.2
Uppdaterad:
2018-03-27
Ebba SMSServer
Versionsnummer:
4703
Versionsnamn:
4.70.3
Uppdaterad:
2018-06-20
Edward32 G2
Versionsnummer:
2135
Versionsnamn:
2.13.5
Uppdaterad:
2011-02-16
Edward G3
Versionsnummer:
3890
Versionsnamn:
3.89.0
Uppdaterad:
2014-06-24
Effica-Floater G2
Versionsnummer:
201
Versionsnamn:
2.0.1
Uppdaterad:
2007-02-08
Effica-DT-Float G3
Versionsnummer:
3100
Versionsnamn:
3.10.0
Uppdaterad:
2012-08-21
FKAdmin
Versionsnummer:
2100
Versionsnamn:
2.10.0
Uppdaterad:
2013-10-16
FK-tjänsten
Versionsnummer:
4210
Versionsnamn:
4.21.0
Uppdaterad:
2018-03-27
Fktjänst-Admin
Versionsnummer:
2002
Versionsnamn:
2.00.2
Uppdaterad:
2013-06-12
FKTjänsten
Versionsnummer:
4212
Versionsnamn:
4.21.2
Uppdaterad:
2018-03-28
Hälsodeklaration
Versionsnummer:
1118
Versionsnamn:
1.11.8
Uppdaterad:
2021-04-23
Knut G2
Versionsnummer:
3002
Versionsnamn:
3.00.2
Uppdaterad:
2009-06-10
libeay32
Versionsnummer:
1125406516
Versionsnamn:
1125406516
Uppdaterad:
2013-08-20
Lifecare Dental Floater
Versionsnummer:
4101
Versionsnamn:
4.10.1
Uppdaterad:
2016-03-16
Mona Booking Admin
Versionsnummer:
4002
Versionsnamn:
4.00.2
Uppdaterad:
2014-11-12
Mona TVR
Versionsnummer:
3332
Versionsnamn:
3.33.2
Uppdaterad:
2013-06-12
Mona
Versionsnummer:
3332
Versionsnamn:
3.33.2
Uppdaterad:
2013-02-21
OpusFloater G3
Versionsnummer:
3000
Versionsnamn:
3.00.0
Uppdaterad:
2012-10-01
Paul32 G2
Versionsnummer:
2272
Versionsnamn:
2.27.2
Uppdaterad:
2009-07-09
PaLo
Versionsnummer:
4500
Versionsnamn:
4.50.0
Uppdaterad:
2017-08-25
PaLoAdmin
Versionsnummer:
4500
Versionsnamn:
4.50.0
Uppdaterad:
2017-08-25
PC Atom Hunter
Versionsnummer:
1000
Versionsnamn:
1.0.0.0
Uppdaterad:
2019-02-14
PC_DICOMAdm
Versionsnummer:
306
Versionsnamn:
3.0.6
Uppdaterad:
2018-04-05
PC_ProgressApp
Versionsnummer:
4151
Versionsnamn:
4.15.1
Uppdaterad:
2015-11-27
Pro Curis eService
Versionsnummer:
4722
Versionsnamn:
4.72.2
Uppdaterad:
2020-06-09
Pro Curis Support
Versionsnummer:
1000
Versionsnamn:
1.0.0.0
Uppdaterad:
2016-04-06
ssleay32
Versionsnummer:
1125406516
Versionsnamn:
1125406516
Uppdaterad:
2013-08-20
T4-ArionFloater G2
Versionsnummer:
220
Versionsnamn:
2.2.0
Uppdaterad:
2007-02-08
T4-ArionFloater G3
Versionsnummer:
3350
Versionsnamn:
3.35.0
Uppdaterad:
2013-04-09
T4-Floater G2
Versionsnummer:
220
Versionsnamn:
2.2.0
Uppdaterad:
2007-02-08
T4-Floater G3
Versionsnummer:
3350
Versionsnamn:
3.35.0
Uppdaterad:
2013-04-09
Ebba G3
Versionsnummer:
3201
Versionsnamn:
3.20.1
Uppdaterad:
2012-10-01
Versionsnummer:
Versionsnamn:
Uppdaterad:
Versionsnummer:
Versionsnamn:
Uppdaterad:


Alla filer i bokstavsordning
Filnamn Storlek
Senast ändrad
AD-Admin_for_Arion-Edward32-Ebba-Knut.doc 423 kB
2008-02-11
AnalyserMedMera.zip 156 kB
2009-10-14
Arion.exe 16 MB
2023-03-10
ArionCOM-1.70.0-install.EXE 789 kB
2007-04-26
ArionG4 nyheter.doc 136 kB
2013-10-14
ArionG4-Manual-SV.doc 8 MB
2014-12-03
arne.exe 15 MB
2021-11-19
ArneG4 nyheter.doc 106 kB
2013-10-14
ArneG4-manual-SV.doc 7 MB
2014-12-03
aw_sas32.dll 12 kB
2010-05-03
befreg07_1.00.4.zip 2 MB
2014-06-23
BokfExportServiceAdmin.exe 5 MB
2014-11-12
CaritaFloater.exe 9 MB
2014-08-13
CaritaFloaterG4.zip 5 MB
2014-08-29
ComPcDicom.dll 4 MB
2018-03-27
ComPcDicom64.dll 5 MB
2023-10-20
CrystalXIsetup.msi 47 MB
2015-12-10
Databaskonto-för-PC-1.08-install.EXE 722 kB
2006-11-03
Dicom install.zip 7 MB
2014-06-03
DICOM-DIM-tjänst-DICOMDirSchick.doc 707 kB
2015-11-18
DicomConverter.exe 7 MB
2015-11-27
DicomServer.exe 5 MB
2018-12-13
DicomServer_x64.zip 2 MB
2014-11-19
DidapiUISample.exe 164 kB
2008-05-21
dkreports.zip 354 kB
2005-11-03
EbbaG4 nyheter.doc 110 kB
2013-10-14
EbbaG4-manual-SV.doc 2 MB
2014-12-03
Edward32.exe 26 MB
2024-05-23
EdwardG3Reports.zip 145 kB
2018-01-16
EdwardG3_info_skicka_bifogade_filer_till_FK.doc 740 kB
2011-10-20
EdwardG4 nyheter.doc 1 MB
2013-10-14
EdwardG4-manual-SV.doc 18 MB
2014-12-03
EfficaDTFloater.exe 8 MB
2014-06-12
FKTjanst.exe 8 MB
2019-10-25
FKTjanstAdmin.exe 6 MB
2013-10-16
FKTjanst_Event_Categories.dll 2 kB
2008-07-30
FK_referenspriser_med_dentala_material_2022.fkp 18 kB
2022-02-09
FontFixWindows7.reg 0 kB
2014-06-13
G4SilentInstallExample.zip 1 kB
2013-12-18
GDPR - Admin.pdf 285 kB
2018-05-21
Information om Låsning av patientdata.pdf 514 kB
2012-08-20
Info_eRecept.doc 785 kB
2015-05-22
Info_Externa_Ärenden.doc 736 kB
2015-05-12
j2k-codec.dll 229 kB
2023-10-20
LicenseAdmin.exe 6 MB
2017-08-25
LifecareDentalFloater.exe 12 MB
2021-06-01
Länder_ProCuris-2008-06-10.txt 10 kB
2008-11-03
MAPI_Fix.reg 0 kB
2015-09-01
Mona.exe 19 MB
2023-10-27
MonaBokfExport.dll 11 MB
2021-12-10
MonaBokfExport_MEA.dll 4 MB
2018-06-13
MonaG4 nyheter.doc 546 kB
2013-10-14
MonaG4-manual-SV.doc 5 MB
2014-12-03
MonaG4-Steg-for-steg.doc 1 MB
2015-10-26
mona_internfaktura2.rpt 58 kB
2016-09-07
OpusFloater.exe 8 MB
2015-10-28
patlogin.exe 9 MB
2017-08-25
PatloginAdmin.exe 9 MB
2017-08-25
PCADUser.exe 2 MB
2008-02-11
PCChangePatient.exe 2 MB
2021-04-12
PCConcurrentUsers.exe 6 MB
2022-06-02
PCDicomAdm.exe 7 MB
2018-04-05
PCDICOMICONMaker.exe 3 MB
2018-04-06
PcDigoraAdaptor.exe 1 MB
2019-04-16
PCFileCopy.exe 2 MB
2019-01-29
PCHalsodekpp.exe 12 MB
2021-04-23
PCLicenseMgrDll.dll 10 MB
2019-01-29
PCLicenseMgrDll64.dll 16 MB
2023-10-20
PCLicenseServer.exe 8 MB
2023-03-28
PCLicenseServer64.exe 12 MB
2023-10-20
PCLicenseServer_4.65.7.exe 6 MB
2018-09-12
PCMonaBokfExport.exe 4 MB
2014-11-28
PCPACS_2.00.zip 3 MB
2016-11-17
PCProgressAppG4.exe 4 MB
2014-11-13
PCRemoteDesktop.exe 9 MB
2022-07-04
PC_AtomRelease.exe 2 MB
2019-02-14
PC_Backup_Restore.zip 1 kB
2022-02-11
PC_Bildhantering.dll 5 MB
2015-12-16
PC_HookKeyboard.dll 906 kB
2023-04-18
PC_ProgressApp.exe 5 MB
2019-12-12
PC_RestoreOrgFile.exe 2 MB
2018-03-20
PC_RTGSirona_Ceph.exe 2 MB
2017-11-09
PC_RTGSirona_Pano.exe 2 MB
2017-11-09
PC_RTGSirona_Sensor.exe 2 MB
2019-12-12
PC_RTGSirona_Sensor.zip 898 kB
2017-10-02
PC_RTG_Digora - Multi Scanner.exe 7 MB
2019-12-13
PC_RTG_Digora - Single Scanner.exe 2 MB
2020-01-09
PC_RTG_Digora.exe 7 MB
2019-12-13
PC_RTG_Dimaxis.exe 1 MB
2016-05-19
PC_RTG_Vistascan.exe 1 MB
2006-09-18
Postnummer2013.txt 139 kB
2018-04-13
Prislista från Edward 2013-01-01-2014-03-09.prs 1 MB
2013-07-12
Pro Curis Generation 4 Teknisk information.doc 115 kB
2013-10-14
Pro-Curis-DICOMICONMaker-install.EXE 6 MB
2013-10-22
Pro-Curis-Product-SuiteG4-install.EXE 247 MB
2024-03-08
Pro-Curis-Product-SuiteG4-x64-install.EXE 215 MB
2024-03-08
ProCuris-ActiveDirectory-Administrator-1.70-install.EXE 1 MB
2008-02-11
ProCuris.css 4 kB
2017-06-20
ProCurisAbout.dll 13 MB
2021-11-19
ProCurisAbout64.dll 18 MB
2023-10-20
ProCurisProductSuiteG2_autoinstall.zip 1 kB
2016-02-09
ProCurisSuite.msi 173 MB
2023-10-27
ProCurisSuite.msi.txt 3 kB
2021-05-03
ProCurisSuiteInstall.doc 633 kB
2020-12-01
ProCurisSupport.exe 9 MB
2022-07-04
ProCuris_KategoriBilder_RTG.zip 138 kB
2017-10-23
Produktblad_eBREV.doc 733 kB
2019-09-06
Produktblad_ePad_Digital_Signering_av_Brev.doc 1 MB
2019-09-06
Produktblad_Internetbokning.doc 1 MB
2020-11-23
PUSS-install.EXE 226 MB
2018-12-06
PUSS_ParamsSilentInstall.txt 1 kB
2017-03-23
PUSS_SilentInstall.bat 0 kB
2013-02-22
PUSS_SilentInstall.zip 1 kB
2017-03-23
PUSS_WAdmin.exe 9 MB
2018-12-06
PUSS_WCallClient.exe 8 MB
2018-12-06
PUSS_WHWClient_TellStick.exe 7 MB
2018-12-06
PUSS_WServer.exe 3 MB
2018-12-06
PUSS_WShowClient.exe 7 MB
2018-12-06
Reports3.exe 528 kB
2016-02-19
setup.exe 418 kB
2023-10-04
ssleay32.dll 232 kB
2013-08-20
SSL_filer2012.exe 1 MB
2013-08-20
T4Floater.exe 10 MB
2017-10-23
T4FloaterArion.exe 11 MB
2018-01-26
Tidbok.exe 17 MB
2023-10-27
TidbSMSService.exe 5 MB
2021-11-18
vcredist_x64.exe 9 MB
2023-09-05
vcredist_x86_compcdicom.exe 8 MB
2022-12-15

rj